Search past winners/finalists

Important Dates

11/16/2018
Awards dinner for the 2018 Stevie Awards for Women in Business
11/16/2018
Judges' comments available to entrants in 2018 Stevie Awards f ...
11/16/2018
First early-bird entry deadline for 2019 American Business Awa ...
11/26/2018
Judging of the 2019 Stevie Awards for Sales & Customer Service

Learn About all of the Stevie® Award Programs

The Stevie Awards Blog

Hệ thống Giải thưởng Stevie® Awards đã gửi thư mời tham gia đề cử Giải thưởng Stevie® Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2019 (giải thưởng thường niên lần thứ 6), giải thưởng duy nhất tôn vinh đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh trong toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thời hạn nộp đề cử sớm là 18/11. Hạn cuối nộp đề cử là 30/1/2019, tuy...
The Stevie® Awards adalah satu-satunya program penghargaan inovasi bisnis di semua wilayah Asia-Pasifik, telah mengumumkan penerimaan entri Asia-Pacific Stevie® Awards Tahunan Ke-6 Tahun 2019. Batas akhir entri awal dengan potongan biaya adalah 28 November. Batas waktu akhir adalah 30 Januari, dan setelah tanggal ini, pengajuan entri dapat...
รางวัลสตีฟ ® อวอร์ดได้มีการเปิดรับสมัครรางวัลในสาขาภาคพื้นเอชีย-แปซิฟิค ปี 2019 (ครั้งที่ 6) เป็นโปรแกรมจัดประกวดรางวัลสำหรับนวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจในแถบภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบแรกคือวันที่ 28 พฤศจิกายน และวันสุดท้ายของการสมัครรอบสุดท้ายคือวันที่  30 มกราคม 2019 เราอนุญาตให้มียื่นสมัครล่าช้าได้ไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม...